Verified Listing

In het sociaal domein staat vaak het proces centraal om mensen verder te helpen. 8ting draait dat perspectief om. De mens staat centraal. Het proces is ondergeschikt. Veel zaken in het sociaal domein kunnen flexibeler, effectiever, efficiënter en vooral met meer aandacht voor het individu. Zeker als dit individu zich in een kwetsbare positie bevindt, wat in het sociaal domein vaak het geval is.

8ting biedt technologie om deze mensen beter te helpen. 8ting helpt om een doelgroep beter te leren kennen, gerichte begeleiding te bieden en de effecten beter te monitoren.

Location