Verified Listing

Agro Giethoorn is een toonaangevend duurzaam agrarisch bedrijf dat steunt op vier pijlers. Het akkerbouwbedrijf is gespecialiseerd in de teelt en verwerking van chips- en fritesaardappelen. Het pluimveebedrijf beschikt sinds 1999 over drie stallen met plaats voor zo’n 115.000 Goed Nest Kippen. De biogasinstallatie werd in 2012 gebouwd om de kringloop op het bedrijf compleet te krijgen en levert groene stroom voor 5.500 huishoudens en warmte voor de pluimveestallen de mestverwerking en de drogers. In het kader van duurzaamheid en reduceren van verspilling is in 2013 een drooginstallatie gebouwd waarmee reststromen verwerkt worden tot ingrediënten voor de petfoodindustrie.

Location