Verified Listing

Anthebe AM houdt zich bezig met duurzame economische ontwikkeling in brede zin. Anthebe AM richt zich daarbij op het leveren van beleidsadvies, het verrichten van bestuursdiensten en het oprichten of deelnemen in bedrijven en initiatieven die een bijdrage leveren aan een duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling.

Location