Verified Listing

Alle kinderen moeten gezond en veilig hun talenten kunnen ontwikkelen opgroeien en naar hun mogelijkheden meedoen in onze samenleving. Voor de groep kinderen met autisme waar De Toren zich op richt is dat niet vanzelfsprekend. Deze kinderen hebben een zo complexe en specifieke onderwijsbehoefte dat zij het niet redden in het regulier dan wel speciaal onderwijs.

Location