Verified Listing

BDG Architecten voelt zich verantwoordelijk om een duurzame en leefbare wereld te creëren voor huidige en volgende generaties. Daarbij streven we naar maximaal resultaat met een minimum aan energie, materiaal en installaties. Onze eigen Circulaire Themawaaier attendeert ons op de maatregelen die we kunnen nemen op het gebied van biodiversiteit, mens, water, energie, mobiliteit en materiaal. Door bewust en kritisch deze thema’s volgens een stappenplan te integreren in onze ontwerpen, bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan een vitale leefomgeving.

Location