Verified Listing

1. Algemene informatie Bravo Beveiliging Bravo Beveiliging is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, onder ND-nummer 5267 en POB-nummer 1748, erkende beveiligingsorganisatie en particulier onderzoeksbureau met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van veiligheid en beveiliging binnen haar gelederen. De doelstelling van Bravo Beveiliging is het leveren van maatwerkoplossingen op basis van uw wensen, behoeftes en verwachtingen waarbij wij de kern van uw probleem aanpakken. Wij zijn immers geen uitzendbureau of payrollbedrijf. Onze missie en visie is het geheel ontzorgen van onze opdrachtgevers waarbij de veiligheid en beveiliging geheel onze verantwoordelijkheid is. Bij Bravo Beveiliging krijgt u één aanspreekpunt die als specialist uw belangen zal behartigen en organiseren en u van gevraagd en ongevraagd advies en informatie zal voorzien. Bravo Beveiliging draagt er zorg voor, dat aan de hand van een transparante analyse, de oorzaak van uw veiligheidsbehoefte duidelijk in beeld zal worden gebracht. Hierdoor is Bravo Beveiliging in staat om een oplossing te bieden voor de oorzaak van uw behoefte en niet enkel een (tijdelijke) oplossing voor het gevolg daarvan. Bravo Beveiliging werkt preventief en denkt met u mee waardoor zij in staat is altijd de beste oplossing voor uw probleem te bieden door de inzet van de juiste combinatie van mens en techniek. Wij zien een samenwerking niet enkel als een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer maar als een partnership. Bravo Beveiliging dient met haar opdrachtgevers een gezamenlijk belang, waarbij wij door onze betrokkenheid bij onze klanten deze in het hart sluiten en niet uit het oog verliezen. 2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bravo Beveiliging hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) waarbij wij sturen op de factoren: “People, planet en profit”. Een essentiële behoefte van een (financieel) gezonde onderneming is het maken van winst. Dit is echter niet de enige doelstelling die Bravo Beveiliging heeft. Wij zijn doorlopend bezig met het op een zo verantwoordelijke mogelijke wijze ondernemen rekening houdende met de mens en onze aarde. Wij hebben onze organisatie en onze arbeids- en inkoopprocessen dusdanig ingericht dat deze de duurzaamheid ten goede komen. Onze bedrijfsprocessen zijn volledig digitaal ingericht en wij drukken daar waar noodzakelijk dubbelzijdig af. Bij de inkoop en inrichting van onze kantoorruimtes maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen en gaan milieubewust om met ons energieverbruik.

Location