Verified Listing

De betekeniseconomie vraagt een andere manier van ondernemen. Ik help toeristische- en recreatieve organisaties in Nederland bij het creëren van meervoudige waarde door maatschappijgericht innovatievermogen te ontwikkelen.

Location