Verified Listing

Deventer Energie Coöperatie is de lokale energiecoöperatie die wil bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele energie. Tijdens een enthousiaste startbijeenkomst in mei 2012 sloegen zo’n 75 inwoners, (overheids-) instellingen en ondernemers de handen ineen met een heldere missie, er samen voor zorgen dat we onze aarde duurzaam achterlaten, door op lokale schaal te handelen. Deventer Energie heeft een vijftal doelstellingen geformuleerd, allen gericht op het realiseren van haar missie ‘het bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele energie. Zodat we onze kinderen en kleinkinderen op een bewoonbare planeet kunnen achterlaten’. Onze doelstelling sluiten daarmee aan op klimaatdoel nummer 7 van Parijs.

Location