Verified Listing

Het niet kunnen beantwoorden van een simpele vraag over het bieden van gelijke kansen in talentontwikkeling voor jongens en meiden leidde ertoe dat ik in mei 2016 de FootballEquals Foundation (FEF) oprichtte. Ondanks dat er in onze maatschappij steeds meer diversiteit in de top komt, creëren we juist op jonge leeftijd al gescheiden werelden.

Met de FootballEquals Foundation streven wij ernaar ieder talent de kans te bieden zich op professionele wijze te ontwikkelen, ongeacht afkomst of geslacht. Gender equality noemen we dat. Wij confirmeren ons hiermee aan (in totaal) drie van de zeventien door de Verenigde Naties in het leven geroepen Sustainable Development Goals.

Location