Verified Listing

Gezinshuis Noah is in 2011 gestart als franchise van koepelorganisatie Gezinshuis.com.
Gezinshuis Noah biedt een warme, veilige, thuisbasis in gezinsvorm voor kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.

Deze kinderen kunnen profiteren van een vorm van zorg die geboden wordt in een zo gewoon mogelijke omgeving terwijl er wel deskundigheid aanwezig is. Zij kunnen zich ontwikkelen en krijgen de begeleiding en hulp die zij nodig hebben.

Location