Verified Listing

Innovatiehub Salland is een bedrijf tussen vier bouw/technische bedrijven in de regio Salland. Opgericht in september 2019 om jonge talenten te binden, boeien en behouden voor de Sallandse bouwkolom. De vraag naar jong talent en de ambitie om te vernieuwen in de organisaties vormden de belangrijkste drijfveer voor de vier bedrijven om Innovatiehub Salland op te richten.

Location