Verified Listing

Joustra Stoelverzorgers heeft een duidelijk sociaal karakter. Enerzijds door stoelen een duurzaam leven te geven, anderzijds door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden om zich binnen het bedrijf te ontwikkelen en te ontplooien. Een sociale onderneming waar geld verdienen niet het hoofddoel is, maar slechts een middel om maatschappelijk doel te realiseren.

Location