Verified Listing

Enkele boeren in Oxe (ten zuidwesten van Bathmen) hebben de handen ineen geslagen om een koemestvergistingsproject op te starten. We beginnen met 5 melkveehouderijen, samen goed voor 1,000,000 m3 biogas. En dat snijdt hout aan twee kanten:

Er hoeft minder fossiel gas verstookt te worden, dus minder CO2 in de lucht.
Wat overblijft na de mestvergisting is te scheiden in stikstof- en fosfaat fracties. Het land kan hiermee selectief bemest worden. Dit lost dus een deel van de stikstofproblematiek op! Een betere win-win is niet denkbaar.
We werken er hard aan om door de betrokken ministeries erkend te worden als proeftuin.

Location