Verified Listing

RESHARE DRAAGT BIJ AAN EEN BETER MILIEU
Het Leger des Heils strijdt al 125 jaar voor een eerlijke omgang met mens en milieu. Het begrip ‘duurzaamheid’ bestond toen nog niet. Gelukkig worden doelen op het gebied van mens, milieu en maatschappij en ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) nu breed gedragen. Het sluiten van de textielkringloop is een uitdaging waar we ons dagelijks mee bezighouden.

Location