Verified Listing

Online samenwerking tussen lokale ondernemers leidt bewezen tot nieuwe klanten (ook in de winkel) en meer omzet voor lokale ondernemers en vergroot de klantloyaliteit. Digitale Dorpspleinen maken kernen weerbaar en veerkrachtig, verkorten ketens en bevorderen de duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit. Shopforce’ schaalbare en betaalbare lokale e-commerce technologie verbindt vraag en aanbod lokaal en maakt het lokale leven leuker!

Location