Verified Listing

De Stichting Kringloop Zwolle is actief sinds 1981 met het verwezenlijken van haar doelstellingen: De milieudoelstelling; het beperken van de afvalstroom door hergebruik van goederen en grondstoffen, en de werkgelegenheidsdoelstelling; de stichting biedt structureel werk, zowel betaald als onbetaald, met name ook voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt (arbeidsre-integratie en werkervaring).

Location