Verified Listing

Straatboer heeft tot doel om steden en bedrijventerreinen te vergroen(t)en op een sociaal inclusieve manier. We bevorderen biodiversiteit, klimaatadaptatie en bewustwording over ons voedselsysteem. Openbare (versteende) ruimten in steden of hekwerken op bedrijventerreinen vergroen(t)en wij door buurtbewoners en medewerkers, respectievelijk, bij te betrekken en samen aan de slag te gaan. Ook helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ons. Zo enthousiasmeren en inspireren steeds meer bewoners en bedrijven te vergroenen.

Location