Verified Listing

Voor-Z is een sociaal productiebedrijf gevestigd in Almelo. In 2019 is Voor-Z opgebouwd vanuit passie en overtuiging van de drie oprichters, Leo Koopal, Ruben Visser en Marc Nieuwland. Het bedrijf zet zich volop in voor nieuw perspectief in werk. Niet voor iedereen, maar voor díe mensen die extra steun nodig hebben om hun waarde op de arbeidsmarkt te verzilveren. De pijlers van Voor-Z zijn perspectief, aandacht
voor de mens en écht werk.

Location